สัญชาติไทย

เมืองไทยผลิตชุดตรวจแอนติเจนแบบอย่าง Self-Test สำหรับพสกนิกรตรวจเองที่บ้านได้แล้ว ได้รับมาตรฐาน จัดเตรียมกระจัดกระจายสู่ชุมชนในราคาที่สมควร บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด บริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์สัญชาติไทย ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ประเภทชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา รายงานการผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) พัฒนาชุดตรวจแอนติเจนโดยคนไทย COVID-19...