บริโภคทุกวัน

ปัจจุบันนี้ เมืองไทยไปสู่สังคมคนชราโดยบริบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ถือได้ว่าราษฎรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ) สูงถึงปริมาณร้อยละ 20 ของมวลชนทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่มีความสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เนื่องด้วยภาครัฐจะมีภาระหน้าที่ที่จำต้องดูแลคนวัยแก่ที่มีจำนวนไม่ใช่น้อยขึ้น ช่วงเวลาเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งของประเทศก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ด้วยเหตุว่าราษฎรวัยทำงานน้อยลง Angie Asche นักโภชนาการ สาขาโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหารเพื่อการกีฬา (CSSD) เจ้าของสถาบัน Eleat Sports Nutrition และผู้เขียนหนังสือ Fuel Your Body กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด คือปัญหาสุขภาพอันดับแรกสำหรับคนวัยนี้ ดาวน์โหลด...