ค้านนิคมจะนะ

นายธนาธร ก็เลยเจริญธุระ ประธานภาควิชารุ่งเรือง รวมทั้งอดีตกาลหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยเมื่อวันพุธ (8 เดือนธันวาคม) ถึง 5 เหตุผลที่ตนไม่สนับสนุนแผนการนิคมอุตสาหกรรมใน อำเภอจะนะ จังหวัดจังหวัดสงขลา นิคมภาคใต้ยังใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.สงขลาไม่ได้ขาดแคลนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากในจุดที่จะมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ล้วนแต่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เช่น นิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้ ไปทางตะวันตก 60 กิโลเมตรจากจะนะ และนิคมอุตสาหกรรมสะเดา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากจะนะ 93 กิโลเมตร  ALL...